OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

SEBEOBRANA – CZECH z.s : školení zaměstnanců.

 Bezpečnostní školení není potřebné jen pro zaměstnance, kteří pracují s ceninami, ale je žádoucí pro většinu provozů. Bezpečnostní školení Vašich zaměstnanců spočívá mj. i v připomenutí, že zaměstnanci jsou povinni chránit majetek firmy

Povinnost chránit majetek zaměstnavatele si zaměstnanci velmi často neuvědomují.

Pod bezpečnostní školení spadají oblasti:

 • Jak nakládat s ceninami a majetkem firmy.
 • Jak se chovat při přepravě cenin.
 • Jak se chovat při přepadení, zjištění krádeže apod.
 • Obsluha bezpečnostních systémů.
 • Komunikace s klientem
 • Asertivní chováni v krizových situacích
 • Zachovávání obchodního tajemství.
 • a další.

 

Z hlediska krizových variant by v krizových případech mělo mezi nejobvyklejší úkoly běžných policistů především patřit:

 • odvrácení bezprostředního násilí - ochrana života všech přítomných osob
 • příprava k neodkladnému zákroku - taktické vytvoření nejoptimálnějších podmínek k případné nutné akci
 • shromažďování informací potřebných pro možné dlouhodobější vedení akce
 • zakonzervování dosavadní situace a „hraní o čas“ do příchodu kvalifikovanějších a kompetentnějších sil a příprava na předávání případu týmu vyjednavačů

Kurz je určen pro všechny lidi, kteří se touží naučit efektivně a konstruktivně zvládat krizové a zátěžové situace.

Co je to krizová situace - charakteristika, základní rámec. Význam rozpoznání extrémní situace. Schopnost navázat komunikaci s účastníky takové situace zásady oznamovací komunikace - přesnost, logická návaznost, význam oznamování reálné skutečnosti - eliminace strachu a obav komunikační atmosféra - jednotlivec, vlastní důstojnost, znalost cílů a záměrů organizační strategie, kompetence, plánování, delegování krizová komunikace - nástroj krizového řízení, komunikační podpora účastníkům, principy krizové komunikace budování odolnosti vůči stresu - stresory, míra intenzity podnětů, reakce lidí ve stresu důsledky špatně zvládnuté zátěžové situace, práce - soukromí - priority syndrom vyhoření - prevence, vysoké nároky na sebe (neschopnost delegovat úkoly) osobnostní předpoklady (sebepoznání v situací zátěže, moje typické reakce) fáze vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření) a etické principy.

 

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni uvědomit si základní zásady komunikace v krizové situaci silné stránky a bariéry svého způsobu komunikace reflektovat základní znaky neverbální komunikace a umět je využít znát vlastní zdroje stresu a jejich možné zvládání uvažovat nad stanovováním vlastních cílů (jako prevence nadměrné zátěže) reagovat na potřeby druhých a na limity spolupracovníků vyhnout se syndromu vyhoření.

Rádi bychom připomněli, že činnost zaměstnanců by měla být tvořena závaznými pokyny a směrnicemi, ze kterých musí být zaměstnanci řádně proškoleni. Mnoho firem toto podceňuje, ale z naší zkušenosti Vám silně doporučujeme se tím zabývat, protože v případě problému mohou být Vaší nejsilnější zbraní.

Tímto školení nemáme na mysli školení bezpečnosti práce nebo požární ochrany apod., přestože je umíme rovněž zajistit, nabízíme je však samostatně.

Vytváření směrnic a školicích materiálů není jednoduchou záležitostí a jejich vytvořením je potřeba pověřit schopného a na vlastním procesu nezávislého člověka, aby se předešlo konfliktu zájmů.

 

Dále pak se zájemci mohou seznámit

S technikami boje zblízka či v technikách obranné střelby

  Účastníci jsou při absolvování kurzu seznámeni a na vysoké úrovni připravováni na taktickou a bezpečnou manipulaci s krátkou kulovou zbraní v obranných situacích. Dosažené taktické dovednosti, bezpečnost, jakož i přesnost a rychlost v obranných situacích jsou během kurzu dosaženo širokou škálou drilů při střelbě z pistole.

Začíná se od základů a rychle se postupuje k dynamické střelbě, až po střelbu na mnohočetný čel. Cílem daného kurzu je dosažení odborné manipulace, bojové rovnováhy a poměru mezi rychlostí a přesností střelby při zachování vysoké úrovně bezpečnosti.

 

Sebeobrana

 Je prezentace uceleného sebeobranného a bojového systému, který je postaven na poměrně nízkém počtu technik, což umožňuje jeho lehké zvládnutí.


Systém je stavěn na souborech jednotlivých principů, které jsou základem obrany pro většinu  útoků a scénářů. Díky tomuto přístupu jsou studenti schopni dosáhnout vysoké úrovně znalostí a dovedností, a to jak mentálně tak i fyzicky, v poměrně krátkém čase. Krav Maga je moderní systém charakteristický logickým a hlavně praktickým přístupem. Je to snadno naučitelný, přirozený a také efektivní systém využívající jednoduché pohyby a přirozené reakce lidského těla.


Mezi naše priority patří: předání potřebných dovedností našim žákům, zvýšení jejich pocitu jistoty a bezpečí, který je důležitý, aby byli schopni normálně žít, popř. řádně plnit své poslání a v neposlední řadě samozřejmě naprostá bezpečnost našich studentů během výuky. Celý průběh výuky je stavěn tak, aby se předešlo jakýmkoliv zraněním a to jak studentů, tak i třetích osob.